Department of Music

Back Page

Tijd en de zeventiende-eeuwse cultuur/Time in seventeenth-century culture
Amsterdam, August 2000


Tijd en de zeventiende-eeuwse cultuur/Time in seventeenth-century culture

Meeting of the *Werkgroep Zeventiende Eeuw* Amsterdam/NL, University

25 augustus 2000


Programma


09.30  Ontvangst op de Oudemanhuispoort. Koffie 

10.00  Verwelkoming

10.10  Jeroen Salman (Universiteit Utrecht): Troebelen en tijdsordening. De
actualiteit in zeventiende-eeuwse almanakken


Sessie A


10.50  Frauke Laarmann (Universiteit van Amsterdam): ‘Der fruchtbare
Moment’: Observaties over de picturale tijd in Nederlandse landschappen en
zeestukken

11.20  Ineke Phaf (University of Maryland): Plantagelandschap: ‘Qu’est-ce
que c’est donc l’actualité?’ Frans Post en Meindert Hobbema


Sessie B


10.50  Rudolf Rasch (Universiteit Utrecht): Hoe lang duurt de zestiende
eeuw in de muziek van de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek?

11.20 H.L. Houtzager (Vrije Universiteit Amsterdam): Tijd als factor in
het voortplantingsonderzoek van Reinier de Graaf


Sessie C


10.50  Ingrid van der Vlis (Erasmus Universiteit Rotterdam): Van de wieg
tot aan het graf. Levensloop als basis voor bedeling op maat in 17e-eeuws
Delft

11.20  Jill Stern (University College, Londen): Ghosts: Spectres from the
past and the Public Prayer Debate of 1663


12.00  Lunch


13.10  Eddy Grootes (Universiteit van Amsterdam): Vooruitblikken naar de
toekomst in Nederlandse historiespelen:


Sessie D


13.50  Joop van der Zee (Universiteit Utrecht): Ellert de Veers ‘Cronycke
van Hollant, Zeelant ende Vrieslant’ van 1591. Een specimen van een nieuw
historisch besef

14.20  Judith Pollmann (Somerville College, Oxford: Het Vergeetboek.
‘Social Memory’ na de Opstand 


Sessie E


13.50  Matthijs van Otegem (Universiteit Utrecht): De snelheid van het
pamflet

14.20  Ton van der Wouden (Rijksuniversiteit Groningen): 1637: Tijd voor
taalverandering 


Sessie F


13.50  Marc van Vaeck (Katholieke Universiteit Leuven): Denken over tijd
en eeuwigheid: de ‘affixio’ uit 1682 van de Brusselse Jezuiëtenleerlingen

14.20  Claus Kemmer (Universiteit Utrecht): De ongelijke tweeling: de
tijd in het genre- en het historiestuk
 

14.50  Theepauze


15.20  Henk van Nierop (Universiteit van Amsterdam): Presentatie
Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw


15.30  Concert Batava Tempe in de Agnietenkapel met liederen over ‘Tijd’


16.00  Hessel Miedema (Universiteit van Amsterdam): Karel van Manders 
tijd


16.45  Afsluiting congres;


17.00  Borrel

Jaarvergadering Werkgroep Zeventiende Eeuw

Inschrijfformulier
(online invullen en voor 10 augustus 2000 opsturen naar:
 Werkgroep Zeventiende Eeuw,
 Alexanderlaan 12,
 1213 XS Hilversum (Nederland))