Department of Music

Back Page

Czech Musicological Society, Annual Conference
Prague, December 2000

The Annual Conference of the Czech Musicological Society (Vyrocni konference Ceske
spolecnosti pro hudebni vedu) will take place from December 1 - 2, 2000 at the
Faculty of Philosophy and Arts, Charles University Prague. The main topics are 1)
Ethnomusicology & Folklore Studies, and 2) Psychology of Music in the Czech
Republic.


Výrocní konference Ceské spolecnosti pro hudební vedu

Rámcové téma: Systematická muzikologie - nové poznatky v oborech hudební
psychologie a etnomuzikologie

1. a 2. prosince 2000 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
místnost c. 104 / 1. patro


Program:

Pátek 1. prosince 2000, 15 - 18 hodin:

Zahájení

I. Etnomuzikologie a folkloristika 

1. Marta Toncrová (Brno): Soucasná výzkumná a edicní cinnost v etnomuzikologii
2. Lubomír Tyllner (Tábor-Praha): Etnomuzikologické projekty v Etnologickém
  ústavu AV CR
3. Lucie Uhlíková (Brno): Vývojové trendy v oblasti hudebního folklorismu na
  konci 20. století
4. Zuzana Jurková (Slaný): Ceská etnomuzikologie - zrcadlo doby?
5. Vlastislav Matoušek (Praha): Mimoevropské hudební kultury - stav bádání v
  Cechách
6. Jarmila Procházková (Brno): Janáckovi interpreti folklóru
7. Josef Šebesta (Praha): Hudební projevy ceské menšiny v rumunském Banátu  
8. Miroslav Malura (Ostrava): Cesko-polská spolupráce pri etnomuzikologickém
  výzkumu širšího Ostravska

Sobota 2. prosince 2000, 9 - 1045 hodin:

Zpráva o cinnosti CSHV a jejího výboru za rok 2000 
Zpráva kontrolní komise

II. Hudební psychologie

9. Marek Franek (Praha): Soucasné trendy v hudebne psychologickém výzkumu
10. Milan Holas (Praha): Hudebne-psychologická diagnostika a poradenství
11. Olga Cencíková (Liberec): Hudební ekologie
12. Hana Fabianová - Marek Franek (Praha): Experimentální výzkum pameti pro tempo

Sobota 2. prosince 2000, 11 - 13 hodin:

III. Volné príspevky

13. Lenka Mrácková (Louny-Praha): Geneze kodexu Speciálník (CS-HK II A 7)
14. Petr Danek (Praha): Portréty Kryštofa Haranta 
15. Olga Settari (Brno): Dílo Marinna Mersenna ve svetle pramenu z parížských
  fondu
16. Markéta Štedronská (Vodnany-Praha): Tanecní stylizace v klavírních skladbách
  Antonína Dvoráka
17. Marcela Hofericová-Daherová (Buštehrad-Praha): Symfonická básen "Záboj, Slavoj
  a Ludek" 

Zdenka Fibicha 
18. František Rehánek (Liberec): Sonáta pro housle a klavír Leoše Janácka -
  analýza

Sobota 2. prosince 2000, 1330 - 15 hodin:

Zprávy, informace, diskuse

Diskusní príspevky prihlásili: Adolf Scherl (Praha), Jaroslav Pašmik
(Ostrava-Praha)

Zmeny v programu vyhrazeny

For more details about the conference programme, visit our website

http://www.ff.cuni.cz/~jarmila/Asociace/vyrocni.html

Sincerely
Jarmila Gabrielova, President 

******************************************************* 
http://www.ff.cuni.cz/~jarmila/Asociace/spolecnost.html
*******************************************************