Department of Music

Back Page

Martinů's Stage Works
Prague, December 2000


***************************************************************************
Bohuslav Martinů Institute Prague
Czech Musicological Society
Institute of Musicology, Charles University Prague
and
Institute of Musicology, Freie Universität Berlin 

will arrange an international symposium on the

STAGE WORKS OF BOHUSLAV MARTINŮ IN THE CONTEXT OF THEIR TIME

***************************************************************************


The stage works of Bohuslav Martinů (1890-1959) have become the subject of
increasing interest on the part of theatre producers as well as audiences.
However, they have not become a subject of systematic musicological or
interdisciplinary study so far. The first international symposium on the
stage works of Martinů will take place on the occasion of the Martinů
Festival and the premiere of his early opera "Voják a tanečnice" ("The
Soldier and the Danseuse") at the State Opera Prague (December 2000, stage
director: David Pountney, conductor: Christopher Hogwood)

from December 15 - 17, 2000 in the Zdenka Podhajská Hall 
CZ-150 00 Praha 5-Smíchov, nám. Kinských 3 

It will be divided into following major sections:

I. Bohuslav Martinů in the Context of His Time and Surroundings: Bohemia,
France, the U.S.A., Switzerland; Martinů's relations to the music and
dance theatre as well as to the spoken theatre and literature of the time

II. Dramaturgy, staging practice, and reception of the individual stage
works of Martinů

The official languages of the symposium will be English, German, French,
and Czech. The speeches will not be translated simultaneously. On the
other hand, short English abstracts of all papers and possibly English or
German versions of the papers held in French and Czech will be available.
	
****************************************************************************

FOR FINANCIAL SUPPORT, WE ARE GRATEFUL TO THE BOHUSLAV MARTINŮ FOUNDATION,
                PRAGUE

****************************************************************************

 

****************************************************************************
Institut Bohuslava Martinů
Česká společnost pro hudební vědu
Ústav hudební vědy Filozofické fakulty UK v Praze
ve spolupráci s Ústavem hudební vědy Freie Universität Berlin 
porádají mezinárodní sympozium s názvem

JEVIŠTNÍ DÍLA BOHUSLAVA MARTINŮ V KONTEXTU DOBY
***************************************************************************


Jevištní díla Bohuslava Martinů jsou v poslední době předmětem
celosvětového stoupajícího zájmu divadelníků i publika, dosud však byla
jen v malé míře podrobena soustavně muzikologické či interdisciplinární
reflexi. Mezinárodní sympozium, které se uskuteční u přiležitosti
festivalu jevištních děl Bohuslava Martinů a prvního uvedení opery "Voják
a tanečnice" (Státní opera Praha, prosinec 2000, režie David Pountney,
dirigent Christopher Hogwood), chce aspoň zčásti splatit tento dluh. 
Bude se konat ve dnech

15. - 17. prosince 2000 v síni Zdenky Podhajské, Praha 5, nám. Kinských 3

a bude mít tyto dva hlavní tematické okruhy:

I. Bohuslav Martinů v kontextu doby (Čechy, Francie, USA, Švýcarsko;
vztahy k dobovému činohernímu divadlu a literatuře)

II. Dramaturgie, inscenační praxe a recepce jevištních děl Bohuslava
Martinů

Jednacimi jazyky budou angličtina, němčina, francouzština a čeština.
Jednání nebude simultannié tlumočeno, k dispozici budou krátká tištěná
resume příspěvků v angličtině a pokud možno také překlady příspěvků
přednášených francouzsky a česky do angličtiny nebo němčiny.

***************************************************************************

SYMPOZIUM SE KONÁ ZA FINANĆNÍ PODPORY NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ V PRAZE

*************************************************************************** 

List of Participants and Tentative Programme:

Friday, Dec 15th, 9,30-10 a.m.

Opening

Friday, Dec 15th, 10 a.m.-0,30 p.m. Session I. Early Works Prior to 1930

1. Manuela Schwartz (Magdeburg): Ein Vorbote der franzoesischen Jahre? -
  Martinus Ballet "Istar"
2. Jan Smaczny (Belfast): Tradition and Allusion in "The Soldier and the
  Dancer"

Break

3. Ivanka Stoianova (Paris): Martinu's Surrealistic Cycle
4. Theo Hirsbrunner (Bern): Martinu's Three Operas based on Texts by
  Georges Ribemont-Dessaignes
5. Geoffrey Chew (London): Surrealist "opera-film" as an
  anti-Gesamtkunstwerk: a Comparison between Bohuslav Martinu's "Trois
  Souhaits" and Kurt Weill's "Royal Palace"

Friday, Dec 15th, 2-5 p.m. Session II. Paris, the 1930s

6. Juergen Maehder (Berlin): Erzaehltechniken und epische Verfremdung in
  der Dramaturgie der Opern Bohuslav Martinus
7. Wolfgang Doemling (Hamburg): Paris, 1930. Kulturgeschichtlicher
  Rundblick
8. Eckhard Weber (Koeln): Das Sakrale als Chance zur Erneuerung des
  Musiktheaters: Marienlegenden von Bohuslav Martinu

Break

9. Ivana Rentsch (Zuerich): Zu Bohuslav Martinus "Marienlegenden"
10. Adolf Scherl (Prague): Die Erstauffuehrungen von "Marienlegenden" in
  Bruenn, Prag und Olmuetz
11. Ales Brezina (Prague-Basel): The Presentation of Real and Surreal
  Elements in Martinu's "Julietta" 

Saturday, Dec 16th, 10 a.m.-0,30 p.m. Round Table on the Problems of
Martinu's Dramaturgy and Staging Practice  

Participants: Marcus Gammel, Daniel Koetter, Jiri Nekvasil, David
Pountney, Nicola Raab, Ulf Schirmer, Josef Svoboda, a.o.

Saturday, Dec 16th, 2-5 p.m. Session III. Staging Practice and Reception

12. Tomi Maekelae (Magdeburg): Exterritorialitaet bei Bohuslav Martinu
13. Judith Fiehler (Washington D.C.): On the Path to the First
  Symphony: The Unity of Structure and Content in Martinu's Works
14. Michael Maier (Berlin): Ernst Ansermet als Interpret Martinus

Break

15. Sigrid Wiesmann (Siegen): Martinus "Julietta" im Film und auf der
  Buehne
16. Helena Spurna (Brno): The Stage Works of Bohuslav Martinu od Brno
  Stages from the 1960s through the 1980s
17. Katerina Mayrova (Prague): Bohuslav Martinu's Stage Works in the
  Mirror of his Private and Official Correspondance

Sunday, Dec 17th, 9,30 a.m.-0,30 p.m. Session IV. After the World War Two

18. Michael Wittman (Berlin): Nationale und internationale Aspekte im
  Buehnenschaffen Martinus
19. Judith Mabary (St. Charles, MO): Greek Myths and Native
  Americans: Martinu's Contribution to Modern Dance in the U.S.
20. Lewis Owens (Cambridge): Kazantzakis

Break

21. Jarmila Gabrielova (Prague): Zur Dramaturgie der ersten Fassung der
  "Griechischen Passion" Martinus
22. Peter Halasz (Budapest): "Griechische Passion" und "Ecce Homo" - die
  Kazantzakis-Opern von Bohuslav Martinu und Sandor Szokolay
23. Mary Jean Speare (Cincinnati, OH): The Narrative Structure in
  Martinu's "Arianne"

Sunday, Dec 17th, 2-5 p.m. 

Video-Projection: Bohuslav Martinu, "Greek Passion", 1st Version. 
Bregenz, July 1999

Further Participants: Michael Beckerman (Santa Barbara, CA), Graham
Melville-Mason (London), Jaroslav Mihule (Prague)

For more information, see

http://www.martinu.cz
http://www.ff.cuni.cz/~jarmila/Asociace/aktuality.html