Department of Music

Back Page

The Czech Musical Environment in International Context
Kromeriz, Czech Republic, June 2002


Umělecká iniciativa Kroměříž 

pořadatel Mezinárodního festivalu současného umění
s duchovním zaměřením Forfest 2002 a Církevní konzervatoř
Kroměříž 

Vás zvou 

na čtyřdenní konferenci na téma : 

ČESKÉ HUDEBNÍ PROSTŘEDÍ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU Konference se uskuteční v souvislosti s
XIII. ročníkem festivalu Forfest 2002 

v Kroměříži ve dnech 24. - 27. června 2002. Hlavní přednášky: 

24.6. - 15.00 hod. H u d b a  j a k o  "v r c h o l o v ý
p r o ž i t e k" 

/Duchovní hudba z nábožensko-psychologického pohledu/ 

přednáší Mgr.Ivan Ryšavý. 

Sbor Českobratrské církve evangelické/Riegerovo náměstí/ 

25.6. - 10.00 hod. Č e s k á  h u d e b n í  e m i g r a c e
2 0.  s t o l e t í 

přednáší Mgr.Ludmila Vrkočová 

Muzeum - přednáškový sál 

26.6. - 10.00 hod. A n g l i c k á  h u d e b n í  s o u č a s n o s t 

přednáší David Matthews /Anglie/ 

Muzeum - přednáškový sál 

27,6. - 10.00 hod. A m e r i c k é  p r e m i é r y 

přednáší Daniel Kessner /USA/ 

Muzeum - přednáškový sál Přednášky jsou doplněny filmy o umění ve dnech
25. a 26. 6. ve 22.00 hod. 

/Samostatné bloky filmové projekce JAMU - Brno - ČR
a Moor Park College Los Angeles - California - USA./ Účastníci konference získají volné vstupenky na koncerty XIII.
roč. Forfestu: 

24.6.- Mutsuko Aizawa /Japonsko/ - bicí - 20.00 hod. -komorní koncert 

"Ohně".I.Medek,M.Dvořáková,J.Kavan - 22.00 hod,-multimediální projekt 

25.6.-F.Emmert,J.Grossman - 17.00 hod. -autorské profily 

K.Doležal /klarinet/ , H.Bartoň /klavír/- 20.00 hod.- komorní koncert 

26.6. -M.Jelínek /kontrabas/ , M.Jelínková /klavír/
- 17.00 hod.-komorní koncert 

Zdenka Vaculovičová /housle/ - 20.00 hod. - recitál 

27.7. -Kojetínská industriální filharmonie - 17.00 hod. - koncert souboru 

"Nuance" Daniel a Dolly Kessnerovi /USA/ - 20.00 hod.-flétnový koncert 

Všechny koncerty se konají v prostorách
Arcibiskupského zámku Kroměříž Výtvarné akce a výstavy : 

25.6. - Václav Vaculovič - Zvuky země /obrazy/ -
14.00 hod. - Květná zahrada 

26.6. - Jan Jemelka - grafika - 19.30 hod. -
předsálí Sněmovního sálu zámku 

27.6. - Ludmila Jandová - obrazy,grafika - 15.00 hod. - Muzeum Rezervace ubytování 

Informační centrum města Kroměříže 
Velké nám.50 

Tel:0634-331473 /nahlásit do 31.5.2002/ nebo 

Umělecká iniciativa , Kojetínská 1425 . 767 01 Kroměříž 

Tel..fax: 0634/341 316 , E-mail: forfest@quick.cz

www.FORFEST.CZ