Department of Music

Arnold Schoenberg and his Contemporaries
Prague, November 2003


Arnold Schönberg a jeho současníci 

muzikologická konference k 75. narozeninám Prof. Dr. Ivana Vojtěcha 

Praha 22. listopadu 2003 
prednáškový sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR 
Na Florenci 1420/3, 2. patro 


Porádají: 
Etnologický ústav AV ČR (Oddělení hudební historie) ve spolupráci s Ústavem hudební
vědy FF UK v Praze a Dr. Felixem Wörnerem (Berlín) 

Program: 

9,30 - 12,30 

Zahájení 

Nuria Schönberg-Nono (Benátky): pozdravný proslov 

Rudolf Stephan (Berlín): Zur Deutung der Wiener Schule - hlavní prednáška 

(přestávka) 

Regina Busch (Víden): Schönbergs Aufzeichnungen über den "musikalischen Gedanken"

Felix Wörner (Berlín): Zu Heinrich Jalowetz´ Schönberg-Bild 

(přestávka na oběd) 

14,30 - 17,00 

Marta Ottlová (Buštehrad-Praha): Schönbergův výrok o Smetanovi 

Cyril Šálek (Praha): Kovařovicovy retuše k Janáčkově Její pastorkyni a jejich vztah k
dramaturgii díla 

Pavel Kordík (Praha): Novákova modernost na pozadí písňového cyklu Údolí Nového
království 

(přestávka) 

Vladimír Zvara (Bratislava): Hindemithov Cardillac medzi expresionizmom a nemeckým
händelovským hnutím 

Mikuláš Bek (Brno): Zu einer Typologie des musikalischen Verhaltens 

Diskuse a závěr