Department of Music

Back Page

Annual Conference, Czech Musicological Society
Prague, December 2003

Praha 4. února 2003 

Vážení přátelé, 

jak bylo oznámeno na výroční konferenci ČSHV 7. prosince 2002 v Praze,
výbor společnosti uvažuje o rámcovém tématu příštího setkání, jež se bude
konat 5. a 6. prosince 2003 v Praze. Jedním z problému současnosti se jeví
nedostatek kritiky a kritického myšlení obecně, proto byly pro referáty
stanoveny čtyři tematické okruhy:

1. Problémy hodnotových preferencí ve společnosti 
2. Evropa reflektuje českou hudbu a vice versa 
3. Teoretické aspekty hudební kritiky 
4. Kritická praxe v českých zemích 

Délka referátu v žádném případě nesmí přesáhnout 20 minut. V případě
Vašeho zájmu zasílejte laskavě návrhy svých referátů nejpozději do 30.
května 2003 na adresu:

Česká společnost pro hudební vědu 
Ústav hudební vědy FFUK 
nám. Jana Palacha 2 
116 38 PRAHA 1 
tel.: +420-221 619 221, fax: +420-221 619 387 

nebo na e-mailovou adresu info.cshv@ff.cuni.cz. 

S pozdravem 

Jan Baťa 
jednatel společnosti 


PŘIHLÁŠKA Výroční konference ČSHV s rámcovým tématem "Kritika, kritická praxe, společenská reflexe" Praha 5. - 6. 12. 2003
Přihlašuji referát (diskusní příspěvek, volný referát) s názvem Jméno a příjmení: Adresa: Telefon (e-mail): Přeji si zajistit nocleh z pátku 5. prosince na 6. prosince: Ano - Ne