Department of Music

Back Page

The Work of Antonín Dvořák
Prague, September 2004


First Announcement & Call for Papers:


Institute of Musicology (Charles University), Institute for Musicology (Academy of
Sciences), Czech Musicological Society, and Antonín Dvořák Society Prague announce
an international conference "The Work of Antonín Dvořák" on the occasion of the
100th anniversary of the composer's death. The conference will be held in Prague
from September 16 to 18, 2004 and will deal with major aspects of Dvořák's music
i.e. with problems of composition, editing, and reception. We look forward to your
participation.

_______________________________


První oznamení & pozvání k účasti:


Ústav hudební vědy Univerzity Karlovy, Ústav pro hudební vědu Akademie věd ČR,
Česká společnost pro hudební vědu a Společnost Antonína Dvořáka v Praze hodlají u
přiležitosti 100. vyročí skladatelova úmrtí uspořádat mezinárodní konferenci "Dílo
Antonína Dvořáka". Konference se uskuteční ve dnech 16. - 18. září 2004 v Praze a
zaměří se především na kompoziční aspekty, ediční problematiku a recepci Dvořákovy
hudby. Těšíme se na Vaši účast.

__________________________________________


Erste Ankündigung & Einladung zur Teilnahme:


Institut für Musikwissenschaft der Karls-Universität, Institut für
Musikwissenschaft der Akademie der Wissenschaften, Tschechische Gesellschaft für
Musikforschung und Antonín Dvořák-Gesellschaft in Prag kündigen eine
internationale Konferenz "Das Werk von Antonín Dvořák" aus dem Anlaß des 100.
Todestages des Komponisten an. Die Konferenz wird vom 16. - 18. September 2004 in
Prag stattfinden und wird die wichtigsten Aspekte der Musik Dvořáks behandeln,
namentlich Kompositionsprobleme, Editionsproblematik und Rezeption. Wir freuen uns
auf Ihre Teilnahme.

________________________________________

Prof. Dr. Jarmila Gabrielová

Charles University Prague, Institute of Musicology
nám. J. Palacha 2, CZ-116 38 Praha 1
phone: +420 221 619 222 (4)
fax: +420 221 619 386

http://musicology.ff.cuni.cz
http://web.ff.cuni.cz/~jarmila

Back to Index of Conferences
Back to Index of Past Conferences, 2004