Department of Music

Music Department Home
Page

Musicology Today
Växsjö, June 2005

Bästa kollega,

Den 7-9 juni 2005 ordnar Svenska samfundet för musikforskning sin sjätte
konferensen i serien "Musikvetenskap i dag". Den här gången äger
arrangemanget rum vid Växjö universitet. Ett Call for papers har just
publicerat på samfundets hemsida:

http://www.musik.uu.se/ssm/konferens2005.html

Inbjudan till aktivt deltagande, dvs med programlagt anförande, riktar sig
till både studerande och erfarna forskare - och vi hoppas förstås på en
lika stor bredd som tidigare år.

Vi är tacksam om uppgiften om denna inbjudan sprids till intresserade
personer som kanske varken är med på musikvetarlistan eller regelbundet
besöker samfundets hemsida. Vidarebefordra därför gärna detta meddelande!

Med bästa hälsningar
Gunnar Ternhag
Professor

Högskolan Dalarna         Högskolan Dalarna
Inst för media, kultur, data   Dep of Culture, Media and Computer Sciences
791 88 Falun           SE-791 88 Falun
023-77 83 51           Sweden
                  +46 23 77 83 51 

Back to Index of Conferences
Back to Index of Past Conferences, 2005