Russia

 1. Kazan State Conservatory, Kazan
 2. Moscow Military Conservatory, Moscow
 3. Moscow State Conservatory “P. I. Tchaikovsky”, Moscow
 4. Nizhegorodskaya State Conservatory, Nizhni Novgorod
 5. Novosibirsk State University, Novosibirsk, Arts
 6. Petrozavodsk State Conservatory, Petrozavodsk (alternative address)
 7. Rakhmaninov Institute, Tambov
 8. Rostov State Conservatory “S. V. Rakhmaninov”, Rostov
 9. St Petersburg State Conservatory “Nikolai Rimsky-Korsakov”, St Petersburg
 10. Smolny College, St Petersburg
 11. Urals State Conservatory “M. P. Musorgsky”, Sverdlovsk
 12. Urals State University, Ekaterinburg, Art and Culture